11 Ağustos 2017 Cuma 15:16
Romanların sorunlarını tespit eden proje: SİROMA

Edirne’de bir yıl önce başlatılan Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Yerlerde Sosyal İçermenin Desteklenmesi Operasyonu (SİROMA) projesinin, 2 bin 802 dezavantajlı kişiye ulaştığı bildirildi. Proje sayesinde, Romanların eğitim ve istihdam sorunları tespit edilerek, sorunların giderilmesi için çalışma başlatılacak.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen SİROMA Projesi ile Türkiye’de yaşayan Roman vatandaşların iş gücü piyasasına girişlerini kolaylaştırarak sosyal içermenin arttırılması amaçlanıyor.

Karadenizliler Derneği’nde, Türkiye’de Romanların ve diğer dezavantajlı grupların sosyal entegrasyonunu güçlendirmek ve bu gruplar arasında yoksulluğu azaltmak için hizmet sunumunu iyileştirme amacı taşıyan SİROMA projesinin 2017 yılı değerlendirmesi gerçekleşti. Projenin Sosyal Arabulucusu Bahattin Ulusoy, projenin asıl amacının istihdam ve eğitim olduğunu belirterek, "Proje, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB), Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Sağlık Bakanlığı (SB) ile işbirliği içinde yürütülmektedir. Projeye dahil olan üç bakanlık içinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, projede koordinasyonu sağlayan bakanlık rolünü üstlenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilen proje, iki yıl süreyle uygulanacaktır. Eğitim, istihdam sağlanması ve yoksulluğun nesilden nesle aktarılmasının önlenmesinde kilit rol oynadığı için dezavantajlı ailelerin çocuklarının eğitimleri ve eğitimlerini tamamlamalarının desteklenmesine yönelik yaklaşımlar geliştirilmesi, projenin en önemli faaliyetlerinden biridir. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim olmak üzere dezavantajlı çocukların eğitimini desteklemek için kapsamlı bir müfredat dışı eğitim programı tasarlanacaktır. Burada, dezavantajlı ailelerin çocuklarının, eğitimlerini tamamlayıp mesleki eğitim alabilmelerine imkan verecek yetkinlik ve motivasyonun sağlanması amaçlanmaktadır. Müfredat dışı eğitim programı, projeye katılan 12 ildeki 44 okulda pilot olarak uygulanarak test edilecektir. Proje, faaliyetlere katılan sosyal hizmet merkezleri ve okullarda görevli personel için eğitim ve kapasite geliştirme faaliyetleri gerçekleştirecektir. Proje kapsamında, sosyal hizmetler, istihdam ve eğitimde sosyal içermenin geliştirilmesine ilişkin eğitim materyalleri, kitapçıklar ve rehberler hazırlanacaktır. İki yıllık uygulama süresi boyunca bilgilendirme faaliyetleri, farkındalık etkinlikleri, çalıştaylar ve konferanslardan oluşan kapsamlı bir program uygulanacaktır. SİROMA Projesi’nin iki yıllık uygulama süresi içinde eğitim ve kamu hizmetleri sunumu alanlarında geliştirilen yeni uygulamaların ülke genelinde uygulanmasına yönelik strateji ve eylem planları hazırlanacaktır" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bilgin Özbaş ise yaptığı açıklamada, "Genelde bu kişiler ihmale, istismara, şiddete uğradıktan sonra, yani bir anlamda testi kırıldıktan sonra olaylara dahil oluyoruz. Bu nedenden ötürü SİROMA projesi çok önemli. Olaylar gerçekleşmeden önce bizim dezavantajlı gruplara ulaşıp olayları önceden anlamamızı ve buna bağlı olarak da önlem almamızı sağlıyor" şeklinde konuştu.

SİROMA Projesi’nin Adana, Ankara, Balıkesir, Edirne, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Manisa, Mersin ve Tekirdağ’da uygulandığı belirtildi. Proje kapsamında Romanların ve diğer dezavantajlı grupların sosyal entegrasyonunu desteklemek için yerel düzeyde politikalar uygulamak üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının yereldeki sosyal hizmet merkezlerinde hizmet koordinasyon birimleri kurulduğu ifade edildi.
Yorumlar