17 Ocak 2017 Salı 00:10
Eksik Bordro Gösteren İşveren Şimdi Yandı
Denetim müfettişleri tarafından son zamanlarda yapılan denetimler çalışanların kayıt dışılık sorununu azaltmış olsa da çalışan kişinin gerçek maaşını gizleme ve ayrıca sigortayı düşük ödeme durumu şu an hala devam ederken özellikle yüksek maaşla çalışanların düşük sigorta primlerinin hala devem ettiği ve bunların da denetimlerinin yapılması gerektiği ve bununla mücadele etmek amacıyla  meslek kodu denilen yeni bir sistemin oluşturulduğu bu sistemle kişi hangi mesleği yapıyorsa SGK'ya bildirilecek ve o mesleğe uygun prim esas alınacağı belirtildi.

Bu sistemle işverenlerin artık tek tip meslek ile çalışanlarını adlandıramayacağı, futbolcu, mühendis, doktorlar ve benzeri gruplar işçi sınıfınca değerlendirilmeyeceği bunu önlemek ve kontrol etmek amacıyla SGK’nın bu hususta sürekli olarak denetim yapacağı öğrenildi.

SGK’nın üzerinde yapmış olduğu çalışma neticesinde  meclisten geçen 6728 sayılı torba kanun ile getirilen düzenlemede sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir işyeri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanır şeklinde yeni bir uygulama getirilmiş oldu. işverenlere bu bağlamda gerekli çalışmayı yaparak eksikliklerini gidermeleri amacıyla ek bir süre tanındığı ve tüzüğün 2018 yılının Ocak ayından itibaren geçerli  olmaya başlayacağı bildirildi.

SGK’nın sistemine farklı kod girilerek bildirilen mesleklerin kurum ve çalışanlar açısından kayıplara sebep olurken bu şekilde çalışanların gelecekte alacakları emekli maaşlarının da düşük olabileceği belirtildi.
 
Yorumlar