12 Şubat 2017 Pazar 14:40
Başkanlık Sistemi nedir özellikleri Türk Tipi (Cumhurbaşkanlığı) Başkanlık nedir?
Uzun zamandır tartışılan ve içeriği hakkında çoğumuzun fazla bir şey bilmedi, Başkanlık Sistemi hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Türkiye yeni bir dönemece giriyor, kendisine yön verecek ve 2023 hedeflerine erişebilmesi için gereken rüzgarı "Başkanlık Sistemi" ile yakalamak istiyor. Türk halkının filmlerden duyduğu aslında çokta yabancı olmadığı bir sisteme önümdeki aylarda ya da günlerde yapılması muhtemel referandumla "Evet" ya da "Hayır" diyecek. Demokratik sistem içerisinde tüm açıklığı ve şeffaflığı ile yapılacak bir referandum ile kendi liderini yani Başkanını seçecek olan Türk Milleti, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmak için daha da hızlanacak.

Başkanlık Sistemi'ne geçildiğinde Demokrasinin çıkmazları tek tek çözüme kavuşacak ve çözüm odaklı bir yönetim sistemi ile yatırımlar daha hızlı yapılacak. Sonuç olarak insanımız fiilen yaşamaya başladığı refah ve mutluluğun bir üst seviyesini de görmüş olacak.  

Başkanlık Sistemi hızlı karar almayı sağlayan bir sistemdir. Başkanlık Sistemi "İstemezükçülerin" dediği gibi diktatörlük ya da padişahlık değildir. Sistemin Türkiye'de uygulanmasını istemeyen kendi menfaatleri ve finansörleri başkaları olan sözde  Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ellerinden gelenin daha fazlasını yandaşları ile yapmaya çalışmaktadırlar.

Kandil'deki terörist elebaşılarının ve "Seni Başkan Yaptırmayacağız" diyenlerle birlikte olanların sizce amacı ne olabilir? Başkanlık Sisteminin ülkemize ne getireceğini ilerleyen günlerde göreceğiz.

İşte Başkanlık Sistemi hakkında kafınıza takılan sorulara yanıtlar;

1. 550 MİLLETVEKİLİ OLACAK
TBMM 550 milletvekilinden oluşacak. 18 yaşını dolduran ilköğretim mezunu her vatandaş milletvekili seçilebilecek. Milletvekilleri, yasama dokunulmazlığına sahip olacaklar.

2. BÜTÇEYE ONAY
Başkanlık Sisteminde; TBMM, bütçeleri onaylayacak. Hükümetten gelen tasarılar yerine kanunlar, ‘teklif’ olarak milletvekilleri tarafından verilecek.

3. VETO YETKİSİ
Başkanlık Sisteminde; TBMM’den geçen kanunlar, Başkan tarafından onaylanarak yürürlüğe gіrecek. Başkanlık sisteminde Başkanın, kanunları veto etme hakkı olacak. Ancak Bütçe kanunlarını veto yetkisi bulunmayacak. Savaş ilanına Başkan değіl, TBMM karar verecek. Başkan ise acil durumlarda, anі bir sіlahlı saldırı olması halinde silahlı kuvvetlerin derhal kullanılmasına karar verebilecek.

4. BAŞKANLIK İÇİN 40 YAŞ ŞARTI
Başkanlık Sisteminde; Başkan, TBMM’ye olağanüstü toplantıya çağırabіlecek. Başkan, 40 yaşını doldurmuş, yükseköğrenim yapmış ve mіlletvekili seçilme yeterliliğine sahіp vatandaşlar arasından, halk tarafından seçilecek. Başkanın görev süresi 5 yıl olacak. Bіr kіmse en fazla iki defa Başkan seçilebilecek.

5. BAŞKAN NASIL ADAY OLACAK?
Başkanlık Sisteminde; Başkanlığa son genel seçimde en az yüzde beş oranında oy almış olan siyasi partіler ile en az yüz bin vatandaş aday gösterebіlecek.

6. BAŞKANLIK SÜRESİNİN BİTİMİNE 60 GÜN KALA SEÇİM
Başkanlık Sisteminde; Başkanın görev süresinin dolmasından önceki altmış gün içinde; makamın herhangi bir sebeple boşalması halinde ise boşalmayı takip eden altmış gün içinde seçime gidilecek. Seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Başkan seçilmiş olacak.  İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılacak. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış iki aday katılacak ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Başkan seçilmiş olacak.

7. İKİNCİ ADAY KATILMAZSA
Başkanlık Sisteminde; Başkan, İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde yapılacak oylama referandum şeklinde olacak. Aday, geçerli oyların çoğunluğunu aldığı takdirde Başkan seçilmiş olacak.

8. BAŞKAN ANAYASA MAHKEMESİ’NE DAVA AÇABİLECEK
Başkanlık Sisteminde; Başkan, gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü TBMM’de açılış konuşmasını yapabilecek. Kanunlar ve TBMM İçtüzüğüyle ilgili Anayasa Mahkemesi’nde iptal davası açabilecek.

9. BAŞKANLIK KARARNAMESİ
Başkan, genel siyasetin yürütülmesinde ihtiyaç duyduğu konularda Başkanlık kararnamesi çıkarabilecek. Başkanlık Sisteminde; Başkan, kanunların uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilecek.

Başkan hakkında, kişisel ya da göreviyle ilgili bir suç işlediği iddiasıyla TBMM üye tam sayısının en az üçte ikisinin vereceği önerge ile soruşturma açılması istenebilecek. Meclis, bu istemi en geç bir ay içinde görüşüp gizli oyla karara bağlayacak.

10. BAŞKANLA BİRLİKTE YARDIMCISI DA SEÇİLECEK
Başkanlık Sisteminde; Başkan seçilenin oy pusulasında Başkan Yardımcısı adayı olarak yer alan kişi Başkanın seçildiği anda Başkan Yardımcılığına seçilmiş olacak. Başkanlık makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde, seçimlere kadar kalan sürede Başkan Yardımcısı Başkanın yerine görev yapacak ve Başkanlık yetkilerini kullanacak. Bakanlar, Başkan tarafından atanacak ve görevden alınacak.

Başkanlık Sisteminde; Her bakan, Başkana karşı sorumlu olacak. Bakanlar milletvekilleri ile aynı hukukî statüye tâbі olacaklar ve milletvekillerinin sorumsuzluk ve dokunulmazlığına ilişkin hükümlerden yararlanacaklar. Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri ile teşkilât yapısı Başkanlık kararnamesi ile düzenlenecek.

11. YEDEK VEKİLLER İÇİN MİLLETVEKİLLİĞİ ŞANSI
Siyasi partilerin seçim çevrelerindeki milletvekili aday listelerinde bulunup da seçilemeyen adaylar bulundukları sıra esas alınarak yedek milletvekili sayılacaklar. Milletvekilliklerinde boşalma olması halinde boşalan üyelikler öncelikle o seçim çevresindeki asıl aday listesinde bulunup da seçilemeyen yedek milletvekilleri ile doldurulacak.

12. BAŞKANLIK YEMİNİ
Başkanlık Sisteminde; Başkan, başkan yardımcısı, bakanlar ve milletvekilleri göreve başlarken “İnsan haklarına, hukukun üstünlüğüne ve demokrasiye bağlı kalacağıma; Devletin bağımsızlığını, ülkenin bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma and içerim” şeklinde yemin edecekler.

13. FESİH METİNDEN ÇIKARILDI
AK Parti’nin önerisinde, “Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Başkanın seçimlerin yenilenmesine karar vermesi” başlığıyla düzenlenen maddede, “TBMM veya Başkan tek başına her iki organın seçimlerinin birlikte yenilenmesine karar verebilir” hükmü getiriliyordu. AK Parti’de, başkanlıkla ilgili pakete ilişkin yapılan ilk değerlendirmelerde “karşılıklı fesih” imkanı getiren bu maddenin metinden çıkartılması benimsendi. Madde, başkan ya da TBMM’den herhangi birinin “seçim” kararı alması durumunda diğerinin seçimlerinin yenilenmesini de öngörüyordu.

14. BAŞKAN AYNI ZAMANDA BAŞKOMUTAN
TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar verebilecek. Bakanları atayacak ve görevlerine son verecek. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını temsil edecek. Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar verebilecek. Sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilân edebilecek ve sıkıyönetim veya olağanüstü hal kararnamesi çıkarabilecek.

15. BAŞKAN YÜRÜTMENİN BAŞI
Başkan Devletin ve yürütmenin başı olacak. Yürütme yetkisi Başkana ait olacak. Başkan, Devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk Milleti’nin birliğini temsil edecek, Anayasa’nın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetecek. Başkan, yürütmenin başı olarak genel/(iç ve dış) siyaseti yürütecek.
Bu yazı tarafsız olarak kaleme alınmıştır, yazılanlar doğru ise teşekkür edin, yanlış ise doğrusunu yazın.. Yorumlarınızda hakaret etmek yerine akılcı çözümler sunmaya çalışın! Unutmayınız, Aciz insan hakaret etmekten başka bir şey yapamaz!

Başkanlık Sistemi Anketimize Katılmak için tıklayınız

BAŞKANLIK SİSTEMİ ANKET SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Son Güncelleme: 12.02.2017 16:36
Yorumlar