16 Ekim 2016 Pazar 01:22
Musul nerede operasyonlar başladı mı?
Musul nerede? İşte ilerleyen günlerde düzenlenecek operasyonlarla sıkça duymaya başlayacağımız Musul (Mosul) hakkında bilinmeyenler, nüfusu ve haridaki yeri.. Musul, IraK’In en büyük şehirlerinden biri olan Musul, Dicle nehrinin kıyında bulmaktadır. Türkmenlerin yoğun olarak yaşamakta olduğu tarihi kent son yıllarda başlatılan zorunlu göçlerle farklı statüler kazandırılmaya çalışılmıştır.

Türkmenlerin yoğun olarak yaşamakta olduğu tarihi kent son yıllarda başlatılan zorunlu Kürt nüfusunun yerleştirilmeye çalışılması ile adı daha da ön plana çıktı.

Yerel halk tarafından Havlan ya da Mavsil olarak da adlandırılan şehir, El Cezire bölgesinde ve Dicle nehrinin kıyısında kurulmuştur.  Verimli topraklara sahip olan şehir petrol yatakları ile dikkatleri üzerine çekmektedir.

Musul’un coğrafi konumu onu savunmaya uygun hale getirdiği için daima göç almış ve dönemin önemli merkezlerinden biri haline gelmiştir.

Hz. Ömer zamanında Müslümanların idaresine girmiş olan şehir Emeviler ve Abbasiler döneminde de önemini korumayı başarmıştır.

1092 tarihinde Büyük Selçuklu ve Atabeklerin yönetiminde olan Musul 1127 ve 1146 yılları arasında refah ve bolluğu yakalamayı başarmıştır. Bölgede yaşamış peygamberler için türbe ve dergahlar yapılarak önemli ziyaret merkezi haline getirilmeye çalışılmıştır.

Emeviye Camii,Ulu Camii ve Mücahidi Külliyesi önemli tarihi eserler arasında yer almaktadır. 

TÜRKMEN YURDU!

Bedreddin Lülü zamanında (1233-1251) Musul en parlak dönemini yaşamıştır. Tepede iç kale, düzgün caddeler, çoğunun üzeri kubbe ve tonozlarla örtülü kâgir evler, cami, türbe, saray ve hanlarıyla Musul, seyyahların anlatmakla bitiremediği bir şehir olmuştur. 646 (1288) yılı havadisinde İbn-i Fevtî, Musul'un mamur olduğunu, Bağdad sel taşkınına maruz kaldığından, Musul'un Hatuniye mahallesindeki Türkmen çarşısının dolup taştığını, Bağdadlıların alışverişlerini buradan yaptıklarını kaydeder.

Moğol istilâsında, Bedreddin Lülü'nün sağlığında yağmalanmaktan kurtulan şehir, 1261 yılında saldırıya uğrayıp yok olmuştur. 1871'de Musul'da 18 cami, 300 mescid, 14 medrese, 10 hânkâh, 2 köprü 1 de sur duvarı bulunduğu tespit edilmiştir. Bu eserler, Atabekler döneminden kalan birkaç yapı dışında, Osmanlı döneminde inşaa edilmiştir.Timur işgali sırasında şehirdeki bayındırlık faaliyeti arttırılarak Nebi Yunus ve Nebi Circis külliyeleri tamir edilmiştir.Akkoyunlular devrinde meydana gelen çekişmelerden zarar gören Musul, Safeviler zamanında da aynı ilgisizlikle başbaşa kalmıştır. Bekir Subaşı hadisesi ile İranlıların eline geçen Musul, 1667 depreminde büyük hasar görmüş, veba salgını başlayınca, halk kit¬leler halinde göç etmek mecburiyetinde kalmıştır. Bundan: sonra sık sık çevre eşkiyası ve Sincar bölgesi yezîdîleri tarafından soyulan şehir, Nadir Şah'ın işgali ile iyice perişan olmuştur. Osmanlılarca geri alınan Musul, 1850 yılında mutasarrıflık haline getirilerek Bağdad'a bağlanmışsa da 1877'de tekrar vilayet olmuştur. Zengin petrol yatakları bulunan şehir, I. Dünya Savaşı sırasındaİngilizler tarafından işgal edilmiştir. 1857 yılında Musul'da 38 mahalle, 27 cami ve mescid, 18 de medrese bulunuyordu.

MUSUL TÜRK ŞEHRİDİR

Bugün, 1 milyon nüfusu ile Irak'ın en önemli şehirlerinden biri olan Musul, Türk şehri karakterini yitirmemiştir. Hızla gelişen modern şehircilik akımına rağmen, sağlam malzemeli yapı dokusu ile Dicle boyunca tarihi canlılığını korumaktadır. Bölgede bulunan mermer cinsi taş sayesinde bütün yapıların cepheleri sütun ve kemerlerle donatılmıştır.

Son Güncelleme: 19.10.2016 09:25
Anahtar Kelimeler:
Musul Nerede
Yorumlar